Zapisy on-lineZaufane opinie

100% Bezpiecznej jazdy

Zapisz się na kurs
Kaskader - zapis się na kurs

Zapisy

Na kursy oferowane przez Centrum Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego Kierowców Kaskader można dokonać zapytania o wymagane dokumenty za pośrednictwem:

 • poczty elektronicznej na adres: biuro@kaskader.info.pl
 • telefonicznie tel. 41 266 54 24, tel. kom. 602 446 749 , 600 353 700
 • w siedzibie Centrum Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego Kierowców Kaskader, ul. Targowa 9, Ostrowiec Świętokrzyski.

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”).

 1. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Centrum Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego Kierowców „KASKADER” s.c. Mirosław Pietrzyk, A. Saba-Pietrzyk, ul. Targowa 9, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.
 2. Państwa dane otrzymane za pośrednictwem poczty elektronicznej są przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie skierowane do nas, oznacza to realizację naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w komunikacji z użytkownikiem naszej strony internetowej.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji żądanych usług.
 4. Dane osobowe klienta będą przechowywane przez okres potrzebny do realizacja usług oraz po ich zakończeniu w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na czas zgody z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być inne podmioty, które mają do tego prawo określone w przepisach prawa lub za Państwa zgodą.
 6. Posiadacie Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 7. Macie Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznacie, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Klienta narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora będzie skutkować brakiem możliwości realizacji usługi.
Szkoła jazdy Kaskader
ul. Targowa 9
27-400 OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI
woj. świętokrzyskie
tel. 041 266 54 24
tel. kom. 602 446 749, 600 353 700
e-mail: biuro@kaskader.info.pl
FacebookMessenger