Zapisy on-lineZaufane opinie

100% Bezpiecznej jazdy

Zapisz się na kurs
Kaskader - zapis się na kurs

Kategoria CE

Prawo jazdy kategorii C + E uprawnia do kierowania:

  • pojazdem określonym w kategorii C, łącznie z przyczepą (przyczepami),
  • zespołem pojazdów określonych w kat. B + E, pod warunkiem jednoczesnego posiadania prawa jazdy kat. B,
  • zespołem pojazdów określonych w kat. D + E, pod warunkiem jednoczesnego posiadania prawa jazdy kat. D,
  • ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami)

Wymagany minimalny wiek do kierowania wynosi:

  • 21 lat,
  • 18 lat dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną określoną w przepisach rozdziału 7a ustawy z dn. 6.09.2001 r. o transporcie drogowym

Egzamin na kategorię C + E składa się tylko z części praktycznej.

Część praktyczna egzaminu państwowego polega na wykonaniu określonych zadań na placu manewrowym – wybrany losowo przez system teleinformatyczny ośrodka egzaminowania zestaw oraz wykonanie określonych zadań w ruchu drogowym.

W naszym Ośrodku kurs na kategorię C + E przeprowadzany jest na samochodach marki MAN z przyczepą, oraz na samochodzie   DAF CF 75.310 z przyczepą dwuosiową tandem

Wymagane dokumenty do przystąpienia do egzaminu:

  • wygenerowany numer profilu kandydata na kierowcę,
  • ważny dowód osobisty, ważny tymczasowy dowód osobisty lub paszport kandydata, dla cudzoziemców – ważna karta pobytu,
  • oświadczenie składane w przypadku awarii jednolitego systemu teleinformatycznego,
  • dowód uiszczenia opłaty za egzamin.

W naszym Ośrodku istnieje możliwość podejścia do jazdy próbnej egzaminacyjnej w WORD Próbny egzamin praktyczny na placu manewrowym przeprowadzany jest nieodpłatnie w przypadku korzystania z samochodów OSK spełniających wymagania pojazdów nauki jazdy pod nadzorem instruktora nauki jazdy posiadającego ważne uprawnienia w zakresie kategorii C + E prawa jazdy.

Szkoła jazdy Kaskader
ul. Targowa 9
27-400 OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI
woj. świętokrzyskie
tel. 041 266 54 24
tel. kom. 602 446 749, 600 353 700
e-mail: biuro@kaskader.info.pl
FacebookMessenger