Zapisy on-lineZaufane opinie

100% Bezpiecznej jazdy

Zapisz się na kurs
Kaskader - zapis się na kurs

Kategoria D

Prawo jazdy kategorii D uprawnia do kierowania:

  • autobusem,
  • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,
  • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM,
  • ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym, także z przyczepą lekką

Wymagany minimalny wiek do kierowania wynosi:

  • 24 lata,
  • 21 lat dla funkcjonariuszy kierujących pojazdami Państwowej Straży Pożarnej, Policji oraz Straży Granicznej,
  • 21 lat dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną określoną w przepisach rozdziału 7a ustawy z dn. 6.09.2001 r. o transporcie drogowym

Egzamin na kategorię D składa się z części teoretycznej i praktycznej.

Część teoretyczna egzaminu państwowego przeprowadzana jest przy użyciu komputera i składa się z 32 pytań. 20 pytań z wiedzy podstawowej i 12 z wiedzy specjalistycznej dotyczącej kategorii D. Każde pytanie zawiera 1 prawidłową odpowiedź, a osoba egzaminowana uzyskuje pozytywny wynik z egzaminu teoretycznego w przypadku otrzymania co najmniej 68 punktów. Egzamin teoretyczny trwa 25 minut.

Część praktyczna egzaminu państwowego polega na wykonaniu określonych zadań na placu manewrowym – wybrany losowo przez system teleinformatyczny ośrodka egzaminowania zestaw oraz wykonanie określonych zadań w ruchu drogowym.

Dodatkowo dla kategorii D wymagane jest podczas egzaminu:

1. Sprawdzenie nadwozia.
2. Sprawdzenie drzwi.
3. Sprawdzenie wyjść awaryjnych.
4. Sprawdzenie wymaganego wyposażenia:
a) liczba miejsc
b) liczba wyjść
c) koło zapasowe
d) liczba gaśnic
e) apteczka

 

W naszym Ośrodku szkolenie na kategorię D przeprowadzany jest na autobusie marki Autosan Lider

Wymagane dokumenty do przystąpienia do egzaminu:

  • wygenerowany numer profilu kandydata na kierowcę,
  • ważny dowód osobisty, ważny tymczasowy dowód osobisty lub paszport kandydata, dla cudzoziemców – ważna karta pobytu,
  • dowód uiszczenia opłaty za egzamin.

W naszym Ośrodku istnieje możliwość podejścia do jazdy próbnej w WORD. Próbny egzamin  na kategorię D przeprowadzana jest bezpłatnie,  na placu manewrowym korzystamy również z autobusu  WORD  pod nadzorem instruktora nauki jazdy posiadającego ważne uprawnienia w zakresie kategorii D prawa jazdy.

Szkoła jazdy Kaskader
ul. Targowa 9
27-400 OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI
woj. świętokrzyskie
tel. 041 266 54 24
tel. kom. 602 446 749, 600 353 700
e-mail: biuro@kaskader.info.pl
FacebookMessenger